Ngày hiện tại: . Chào mừng: . Ngày hết hạn: . .
Kỳ hạn
Hiện tại
Thay đổi
Cao nhất
Thấp nhất
Mở cửa
Hôm trước
Thời gian
ROBUSTA ICE FUTURES EUROPE
Kỳ hạn 01/2018
Hiện tại 1730
Thay đổi -13
Cao nhất 1745
Thấp nhất 1728
Mở cửa 1740
Hôm trước 1743
11:38:48
Kỳ hạn 03/2018
Hiện tại 1722
Thay đổi -18
Cao nhất 1740
Thấp nhất 1720
Mở cửa 1740
Hôm trước 1740
11:38:48
Kỳ hạn 05/2018
Hiện tại 1729
Thay đổi -18
Cao nhất 1745
Thấp nhất 1727
Mở cửa 1741
Hôm trước 1747
11:38:49
Kỳ hạn 07/2018
Hiện tại 1769
Thay đổi -17
Cao nhất 1783
Thấp nhất 1767
Mở cửa 1783
Hôm trước 1786
11:38:49
Kỳ hạn
Hiện tại
Thay đổi
Cao nhất
Thấp nhất
Mở cửa
Hôm trước
Thời gian
ARABICA ICE FUTURES US
Kỳ hạn 03/2018
Hiện tại 120.75
Thay đổi 0.45
Cao nhất 122.25
Thấp nhất 120.30
Mở cửa 120.40
Hôm trước 120.30
11:38:49
Kỳ hạn 05/2018
Hiện tại 122.95
Thay đổi 0.50
Cao nhất 124.40
Thấp nhất 122.50
Mở cửa 122.75
Hôm trước 122.45
11:38:49
Kỳ hạn 07/2018
Hiện tại 125.20
Thay đổi 0.50
Cao nhất 126.55
Thấp nhất 124.80
Mở cửa 124.90
Hôm trước 124.70
11:38:49
Kỳ hạn 09/2018
Hiện tại 127.55
Thay đổi 0.50
Cao nhất 128.95
Thấp nhất 127.15
Mở cửa 127.30
Hôm trước 127.05
11:38:49

Bảng giá vàng & ngoại tệ ở các ngân hàng và tổ chức khác

Giá vàng & ngoại tệ tại thị trường tự do

Vui lòng xem thông tin tham khảo tại www.vangvn.com

Dành cho quảng cáo

Chợ cà phê

123 GLOBAL

TP. HỒ CHÍ MINH - TP. BUÔN MA THUỘT

02 Y Bih Alêo, P. Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, ĐắK Lắk

Tòa nhà IBC, 1A, Công Trường Mê Linh, Q.1, TP. HCM