Kỳ hạn
Hiện tại
Thay đổi
Cao nhất
Thấp nhất
Mở cửa
Hôm trước
Thời gian
ROBUSTA ICE FUTURES EUROPE
Kỳ hạn 09/2018
Hiện tại 1683
Thay đổi 11
Cao nhất 1683
Thấp nhất 1664
Mở cửa 1666
Hôm trước 1672
14:59:10
Kỳ hạn 11/2018
Hiện tại 1673
Thay đổi 10
Cao nhất 1672
Thấp nhất 1655
Mở cửa 1658
Hôm trước 1663
14:59:10
Kỳ hạn 01/2019
Hiện tại 1675
Thay đổi 10
Cao nhất 1674
Thấp nhất 1657
Mở cửa 1659
Hôm trước 1665
14:59:10
Kỳ hạn 03/2019
Hiện tại 1684
Thay đổi 9
Cao nhất 1683
Thấp nhất 1666
Mở cửa 1668
Hôm trước 1675
14:59:10
Kỳ hạn
Hiện tại
Thay đổi
Cao nhất
Thấp nhất
Mở cửa
Hôm trước
Thời gian
ARABICA ICE FUTURES US
Kỳ hạn 09/2018
Hiện tại 110.65
Thay đổi 1.85
Cao nhất 111.05
Thấp nhất 108.10
Mở cửa 108.30
Hôm trước 108.80
14:59:10
Kỳ hạn 12/2018
Hiện tại 114.05
Thay đổi 1.80
Cao nhất 114.40
Thấp nhất 111.55
Mở cửa 111.80
Hôm trước 112.25
14:59:10
Kỳ hạn 03/2019
Hiện tại 117.70
Thay đổi 1.80
Cao nhất 118.05
Thấp nhất 115.35
Mở cửa 115.40
Hôm trước 115.90
14:59:10
Kỳ hạn 05/2019
Hiện tại 120.15
Thay đổi 1.80
Cao nhất 120.50
Thấp nhất 117.85
Mở cửa 117.85
Hôm trước 118.35
14:59:10

Bảng giá vàng & ngoại tệ ở các ngân hàng và tổ chức khác

Giá vàng & ngoại tệ tại thị trường tự do

Vui lòng xem thông tin tham khảo tại www.vangvn.com

Dành cho quảng cáo

Chợ cà phê

TRANG THÔNG TIN NỘI BỘ

123 GLOBAL

02 Y Bih Alêo, P. Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột

Tòa nhà IBC, 1A, Công Trường Mê Linh, Q.1, TP. HCM