Ngày hiện tại: . Chào mừng: . Ngày hết hạn: . .
Kỳ hạn
Hiện tại
Thay đổi
Cao nhất
Thấp nhất
Mở cửa
Hôm trước
Thời gian
ROBUSTA ICE FUTURES EUROPE
Kỳ hạn 05/2018
Hiện tại 1690
Thay đổi -52
Cao nhất 1740
Thấp nhất 1671
Mở cửa 1739
Hôm trước 1742
13:31:02
Kỳ hạn 07/2018
Hiện tại 1721
Thay đổi -49
Cao nhất 1767
Thấp nhất 1703
Mở cửa 1767
Hôm trước 1770
13:31:02
Kỳ hạn 09/2018
Hiện tại 1725
Thay đổi -47
Cao nhất 1768
Thấp nhất 1707
Mở cửa 1768
Hôm trước 1772
13:31:02
Kỳ hạn 11/2018
Hiện tại 1729
Thay đổi -46
Cao nhất 1771
Thấp nhất 1712
Mở cửa 1767
Hôm trước 1775
13:31:02
Kỳ hạn
Hiện tại
Thay đổi
Cao nhất
Thấp nhất
Mở cửa
Hôm trước
Thời gian
ARABICA ICE FUTURES US
Kỳ hạn 05/2018
Hiện tại 117.20
Thay đổi -1.80
Cao nhất 119.15
Thấp nhất 116.50
Mở cửa 118.90
Hôm trước 119.00
13:31:02
Kỳ hạn 07/2018
Hiện tại 119.40
Thay đổi -1.80
Cao nhất 121.30
Thấp nhất 118.70
Mở cửa 121.00
Hôm trước 121.20
13:31:02
Kỳ hạn 09/2018
Hiện tại 121.70
Thay đổi -1.70
Cao nhất 123.55
Thấp nhất 121.00
Mở cửa 123.40
Hôm trước 123.40
13:31:02
Kỳ hạn 12/2018
Hiện tại 125.15
Thay đổi -1.65
Cao nhất 126.95
Thấp nhất 124.45
Mở cửa 126.65
Hôm trước 126.80
13:31:02

Bảng giá vàng & ngoại tệ ở các ngân hàng và tổ chức khác

Giá vàng & ngoại tệ tại thị trường tự do

Vui lòng xem thông tin tham khảo tại www.vangvn.com

Dành cho quảng cáo

Chợ cà phê

123 GLOBAL

TP. HỒ CHÍ MINH - TP. BUÔN MA THUỘT

02 Y Bih Alêo, P. Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, ĐắK Lắk

Tòa nhà IBC, 1A, Công Trường Mê Linh, Q.1, TP. HCM