Cập nhật thị trường 17h00 - 12/10/2017

Chợ cà phê